1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma „NOVA” Beata Kozicka, ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno, NIP 123-036-22-56, REGON 017323721, zwana dalej Sklepem lub Usługodawcą. Adresem korespondencyjnym jest adres Wolska 34, 05-650 Chynów. Wszelkie elektroniczne czasopisma, biuletyny informacyjne, katalogi, cenniki oznaczone są w tekście jako elektroniczne publikacje. Każdego klienta NOVA i użytkownika sklepów, serwisów oraz elektronicznych publikacji należących do NOVA obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.: NOVA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich sklepów, serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować elektronicznych publikacji należących do NOVA oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez NOVA.
2. W czasie korzystania z serwisów należących do NOVA możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. Wszelkie pozostałe dane które podasz poza formularzem zamówień będą służyły jedynie ułatwieniu składania zamówienia, ułatwieniu w rozliczeniach, lub innym ułatwieniom w akcjach które podejmiesz w serwisach. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych/adresowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia, oferty lub kontaktu handlowego.
7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
8. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez NOVA Beata Kozicka do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od NOVA Beata Kozicka, w szczególności promocji oraz przesyłania przez NOVA Beata Kozicka na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
9. Nova Beata Kozicka zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony internetowej lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sklep@brykacze.pl poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 22 100 40 19.


Top